Blueprint

Blueprint vormt de fundering van alle door ons ontwikkelde software. Dit framework zorgt voor uniforme, gestandaardiseerde en gedocumenteerde ontwikkeling van software. Zonder verlies van keuzevrijheid om bij ieder project het hoogst haalbare te bereiken.